Nostalgia retro industrial-design retro ideas

Sankyo electronic alarm clock

Sankyo Retro Flip Clock Alarm

Spotted this Sankyo flip clock alarm amongst the various nostalgic gems for sale at Nanovo

  • -->
  • -->
  • -->